Vsebina kategorije je posredovanje informacij o sodelovanju skupine proFutura z okoljem.